Clear Filters
 

SAC3511

SAC3511
SuperApex
8 - 12GHz, GaAs MMIC IQ Mixer

SAC3220Q3

SAC3220Q3
SuperApex
DC - 20GHz, GaAs MMIC SP4T Switch

SAC3206Q3

SAC3206Q3
SuperApex
DC - 20GHz, GaAs MMIC Switch

SAC3202Q3

SAC3202Q3
SuperApex
DC - 12GHz, GaAs MMIC Switch

SAC3406ASPQ4

SAC3406ASPQ4
SuperApex
DC - 12 GHz, GaAs MMIC Digital Attenuator

SAC3405Q4

SAC3405Q4
SuperApex
12 - 18 GHz, GaAs MMIC Digital Attenuator

SAC3402Q4

SAC3402Q4
SuperApex
DC - 6 GHz, GaAs MMIC Digital Attenuator

SAC3515Q5

SAC3515Q5
SuperApex
3,5 - 9GHz, GaAs MMIC Double Balanced Mixer

SAC3508Q4

SAC3508Q4
SuperApex
2 - 6GHz, GaAs MMIC Double Balanced Mixer

SAC3507Q5

SAC3507Q5
SuperApex
0.9 - 3GHz, GaAs MMIC Double Balanced Mixer

SAC3128Q6

SAC3128Q6
SuperApex
26 - 32 GHz, GaAs MMIC Power Amplifier

SAC3109Q6

SAC3109Q6
SuperApex
5 - 6 GHz, GaAs MMIC Power Amplifier

SAC3122Q4

SAC3122Q4
SuperApex
0,001 - 3 GHz, GaAs MMIC Power Amplifier

SAC3071

SAC3071
SuperApex
2,2 - 8,5 GHz, GaAs MMIC Low Noise Amplifier

SAC3065Q4

SAC3065Q4
SuperApex
DC - 40 GHz, GaAs MMIC Distributed Amplifier

SAC3030Q3

SAC3030Q3
SuperApex
0,7 - 2 GHz, GaAs MMIC Low Noise Amplifier(Package)

AM3060

AM3060
AM3060
Atlanta Micro
Digitally Tunable Bandpass

AM1081

AM1081
AM1081
Atlanta Micro
Bypassable Gain Block DC - 8 GHz

AM3025A-M

AM3025A-M
AM3025A-M
Atlanta Micro
Switched Sub-octave Filter Bank

AM1018A

AM1018A
AM1018A
Atlanta Micro
Gain Block 0.02 - 6 GHz