Clear Filters
 

AM1102

AM1102
AM1102
Atlanta Micro
DC to 22 GHz Low Noise Amplifier

AM3152

AM3152
AM3152
Atlanta Micro
Digitally Tunable 400 MHz to 8 GHz Bandpass

AM9017

AM9017
AM9017
Atlanta Micro
Tuner/Receiver 0.1 - 18 GHz

AM9012

AM9012
AM9012
Atlanta Micro
Tuner/Receiver 0.002 - 6 GHz

AM6031

AM6031
Atlanta Micro
SPDT, DC - 20 GHz

AM6029

AM6029
Atlanta Micro
SP4T, DC - 18 GHz

AM6016

AM6016
Atlanta Micro
SPDT, DC - 26,5 GHz

AM6013

AM6013
Atlanta Micro
SPD4T, DC - 20 GHz

SAC3511

SAC3511
SuperApex
8 - 12GHz, GaAs MMIC IQ Mixer

SAC3220Q3

SAC3220Q3
SuperApex
DC - 20GHz, GaAs MMIC SP4T Switch

SAC3206Q3

SAC3206Q3
SuperApex
DC - 20GHz, GaAs MMIC Switch

SAC3202Q3

SAC3202Q3
SuperApex
DC - 12GHz, GaAs MMIC Switch

SAC3406ASPQ4

SAC3406ASPQ4
SuperApex
DC - 12 GHz, GaAs MMIC Digital Attenuator

SAC3405Q4

SAC3405Q4
SuperApex
12 - 18 GHz, GaAs MMIC Digital Attenuator

SAC3402Q4

SAC3402Q4
SuperApex
DC - 6 GHz, GaAs MMIC Digital Attenuator

SAC3515Q5

SAC3515Q5
SuperApex
3,5 - 9GHz, GaAs MMIC Double Balanced Mixer

SAC3508Q4

SAC3508Q4
SuperApex
2 - 6GHz, GaAs MMIC Double Balanced Mixer

SAC3507Q5

SAC3507Q5
SuperApex
0.9 - 3GHz, GaAs MMIC Double Balanced Mixer

SAC3128Q6

SAC3128Q6
SuperApex
26 - 32 GHz, GaAs MMIC Power Amplifier

SAC3109Q6

SAC3109Q6
SuperApex
5 - 6 GHz, GaAs MMIC Power Amplifier