TMC8460, TMC8461, TMC8462

TMC8460
TMC846x-Family
TRINAMIC
EtherCAT Slave Controller with Latency free advanced I/O peripherals